มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2563