มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(TCAS รอบ3)
ประจำปีการศึกษา 2563