มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (TCAS รอบ 4)
ประจำปีการศึกษา 2563