ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1)
 * โครงการรับนักเรียนที่มีผลเรียนดี , ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมฯ , สิ่งประดิษฐ์สมองกลและ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เลือกวิทยาเขตเป็น   "โครงการของมหาวิทยาลัย (รอบ 1/2)"