ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (1/1และ1/2).