มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearinghouse (รอบที่ 3/2)
ประจำปีการศึกษา 2561
  
ผ่านคัดเลือก Array ( [0] => Array ( [0] => 42S02 [SQLSTATE] => 42S02 [1] => 208 [code] => 208 [2] => [Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Invalid object name 'V_HaveInterview3_2'. [message] => [Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Invalid object name 'V_HaveInterview3_2'. ) )