มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10102 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 15 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100613
นาย สรสิทธิ์ เนินพรหม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100652
นาย ฉัตรชนก สุขขวัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100669
นาย ศิระวรรษ คงนุ่ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101257
นาย ณัฐวุฒิ แก้วกระจ่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102227
นาย กษิดิศ วงศ์เมฆ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102499
นาย วุฒิชัย ชูอิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102786
นาย จงเซวียน ลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102998
นาย พีรกานต์ นกแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103930
นาย ศุภกิตติ์ เวชรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103946
นาย ศรายุทธ ตุดเกื้อ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104262
นางสาว พัชรวีย์ เขียวแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104304
นางสาว นภัสสร ทองสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104477
นาย ธาดา ฉายสินสอน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104701
นาย พสธร กลิ่นดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104926
นาย วันฟารุจ มหะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)