มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100564
นาย ศุภณัฐ คงสำเร็จ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100591
นาย ภาณุวิชญ์ สุขช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100766
นาย ธีรยุทธ สังข์หิรัญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101028
นาย ธนภัทร สิทธิเชนทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101248
นาย ธนวัฒน์ สังข์ทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103063
นาย ไพศิษฐ์ ก้างตั้น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103649
นาย ทวีพร ไหมทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103680
นางสาว นูฮา จิสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103857
นางสาว เบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104037
นาย ชนาธิป วงศ์น้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104313
นาย นูรอัซรี่ย์ วันอารยวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104530
นาย คณัสนันท์ สุขพรสวรรค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)