มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10201 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100018
นางสาว บุญรัตน์ บุญรักษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100778
นางสาว ชลธิชา ยี่มี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101721
นางสาว วิภาวรรณ ไทยทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102924
นาย ชีวิน สมาธิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103472
นาย บุคอรี กาหลง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103563
นางสาว อาอีด๊ะฮ์ โดยบังสา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103645
นาย เอกตะวัน คล้ายผดุงศักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104324
นางสาว ณัฐวรีย์ เทศพิทักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104804
นางสาว อรอุมา ศรีสงคราม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)