มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10208 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101849
นางสาว ณัชชา ด่านศิริวุฒิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101894
นาย ฮานาฟี ดามาอู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102653
นางสาว ชลธิชา พงประสิทธิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102832
นางสาว นาตีกะห์ อาลีมามะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103401
นาย ฮะนีฟ ตา​เฮ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104316
นาย ธนากร คลองรั้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)