มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10503 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การเงิน จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100233
นางสาว อักษราณัฐ ราชนิกร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101349
นาย ณัฐกรณ์ ลัดดากลม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101921
นางสาว โซเฟีย กีละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102959
นางสาว ตูแวรุสนา นิบือซา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104152
นางสาว กัลยรัตน์ ไกรนรา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104946
นางสาว ภทรพรรณ ลิ้มวัฒนากูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)