มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10505 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการไมซ์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100105
นาย วีระชัย สงขาว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101143
นางสาว อนิสา ยอดรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101354
นางสาว ณภัทร มั่นกำเนิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103619
นางสาว ธัญธิตา ผลานันตพงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104657
นางสาว พลอยไพลิน ณรงค์รักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)