มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10507 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100677
นางสาว ชนิกานต์ ศรีเกลี้ยง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101167
นางสาว เอมิกา ชาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101267
นางสาว ฟ้าใส เนาวรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101492
นางสาว อาสิมา หวาเอียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101744
นางสาว พรพรรณ เอียดคำสวน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103496
นางสาว ฐิติวรดา อุ่นอบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104059
นางสาว นาตาเซีย ยุสุวพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104532
นางสาว ณาดาร์ สำเภารัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104559
นางสาว ซัลมา แล่ทองคำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)