มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10508 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 9 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100534
นางสาว นภัสชล เพชรสุด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100721
นางสาว ฐานวีร์ โชติช่วง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101370
นางสาว กนกกร ศักดิ์กะทาวุธ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101421
นาย ชนาธิป ภิญโญลักษณา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102049
นาย สาธิดา พร้อมศรีทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102487
นางสาว ปวีร์กานต์ เรืองตัณฑวัฒน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103883
นาย อัยมาน เจ๊ะแฮ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104721
นางสาว นูรูใยร์ โตะตาหยง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104983
นางสาว ศศิพิมพ์ บัวเพ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)