มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10510 คณะวิทยาการจัดการ สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 8 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100632
นาย พิริยากร แซ่วุ่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100783
นาย สิทธิกร สุวรรณโรจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101062
นาย กรัณย์ อุทกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101117
นางสาว สุภากมล ทองเมือง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101698
นาย วรรธนะ สุวรรณคม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102309
นาย สรัล อรัญดร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104442
นาย อนุรุจ จันทร์มุสิก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104844
นางสาว ชญาน์นันท์ สุวสิริกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)