มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10517 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100109
นางสาว ปิมาภา คงสมคิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100193
นางสาว แพรพลอย พรหมบังเกิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100205
นาย มัณโซอร์อาลี เพชรสจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100995
นางสาว ธนัญชนก เพชรสังข์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102325
นางสาว นัฏตาชา มีระมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103244
นางสาว มูรนี นิละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103294
นาย ชนาธิป ชูไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103639
นางสาว พรชิตา ปรีชา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104447
นางสาว นันทขวัญ ศรีเปารยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104508
นาย สัตบุตร บิลระโอ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104834
นางสาว พิชญา เสียงดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)