มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10601 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขา พืชศาสตร์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100181
นางสาว กัณณิกา เพิ่มหรรษา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100714
นางสาว ณัฐณิชา ภีสระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101501
นางสาว รวิภา นิลภู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101833
นางสาว อนัญพร ฤทธีอิทธิพัทธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102760
นาย ธัญพิสิษฐ์ นาทุ่งนุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)