มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10602 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขา สัตวศาสตร์ จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100304
นางสาว ภัทร์ชนก เลี่ยมเส้ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100354
นางสาว สุพิชชา ไชยนิรมล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100420
นางสาว ธิราพร ศรีสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100775
นาย พชร สุขมาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101203
นางสาว ปภาวี เหมือนทิพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101901
นาย ธนวัต ศรีวะปะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101960
นางสาว ศริญญา คงศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102645
นางสาว ณิชากร ภักดีโชติ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102699
นาย ธนกร ตู้ประกาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103103
นางสาว ณิชาภัทร รัตนเย็นใจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104388
นางสาว ณัฐธิดา เกษมสุขไพศาล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104518
นางสาว สุดารัตช ศรีบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)