มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
10603 คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขา วาริชศาสตร์ จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100264
นาย วีรภัทร เมืองสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100624
นางสาว สุนีย์ หมัดอะดั้ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100893
นางสาว พรรณวิภา เขียวมาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100944
นางสาว ชลัดดา ศรีแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101064
นางสาว กุลยา เหล็มรุย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101319
นางสาว ชารีฝ๊ะ สังหารกฤษ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101558
นางสาว ปาณิสรา สงเอียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102461
นาย กายสิทธิ์ พรหมสุภา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102462
นาย อนุเทพ มานิล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103423
นางสาว จิรภัทร์ แก้วพรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104097
นางสาว สุธิมา ทศพล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104184
นางสาว ธิดารัตน์ ธันติยะกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)