มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11001 คณะศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาไทยประยุกต์ จำนวน 10 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100299
นางสาว ทิพรดา สุขโสภา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100500
นาย ธีรภัทร สุขแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100791
นางสาว ศิริวรรณ สำเนียงดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101970
นาย นราวิชญ์ แก้วพิทักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102927
นางสาว รินรดา ดาราไกร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103201
นางสาว นูรีดะห์ สิเด๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103695
นางสาว ฝนทิพ เมืองแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103919
นางสาว ซูไฮลา ยามา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104272
นางสาว ดรัลรัตน์ สิทธิดา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104506
นางสาว ณิชาภัทร อ่อนยัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)