มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11106 คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) จำนวน 10 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100731
นางสาว วริศรา เต็งเฉี้ยง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101072
นาย ธนพัฒน์ ประจักษ์เลิศวิทยา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101258
นางสาว ชมขวัญ มาลีวงษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101286
นางสาว ธัญญลักษณ์ ชอบผล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101637
นาย นิติกร ดำบัว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101956
นางสาว อริสรา คะเณย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102424
นางสาว วาเลน อุนทรีจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102665
นางสาว จารวี เพชรชูกูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102979
นาย วัชรินทร์ ปฏิญญา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103098
นาย รณชิต นิตย์จรัล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)