มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
11601 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขา สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100573
นางสาว วรรณกร ช่างไม้
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101113
นาย ศุจินธร ชุมดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101178
นางสาว ลักษิกา ลอยชูศักดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101416
นางสาว จิระนันท์ จันทร์โสด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101679
นางสาว พัชริดา ชูศรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102194
นางสาว อรวรา แก้วกระจก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102563
นางสาว วรัญญา ทองเนื้อสุก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102747
นางสาว วิชราภรณ์ สุตศิริ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104006
นางสาว ปภัสรา แก้วเกตุ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104512
นางสาว ณัฏฐากร สวัสดิสาร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104562
นาย พชร วิชาดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104924
นางสาว พรชิตา สังข์สวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)