มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20101 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100212
นางสาว รัตนาวลี หนูคล้าย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100492
นางสาว นูรซากีรีน เจะอารง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101343
นางสาว ตัสนีม ยังสมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101753
นาย เฉลิมศักดิ์ นกแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102037
นางสาว รัตติกานต์ ถนอมภูมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102055
นาย นัสรุดดีน แวกาเดร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102157
นางสาว ปุณยวีร์ นุ้ยฉิม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102214
นางสาว บุษยมาศ ทองพูล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102831
นาย อดิเทพ สารบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103614
นางสาว รุเบยี เตาวโต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104145
นางสาว ฮานี ลายู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104194
นางสาว นัสรา ธระจิตสม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104375
นางสาว นูซัยบะห์ วาเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104553
นางสาว ศุภกานต์ ทาระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104882
นาย วรวิทย์ อินกรด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)