มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20102 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 15 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100360
นางสาว ศิริรัตน์ คงแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100439
นางสาว อัยลดา ติงหวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101157
นางสาว นาดียะฮ์ อิสายะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101353
นางสาว ชลธิศา พันธ์โณ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101505
นางสาว ซอลีหะฮ์ แดงคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101803
นางสาว ซาฟีรา มาบู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101940
นางสาว หะนูต้า ขุนชนะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102260
นางสาว มัทธนา เส็นติหย๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102477
นาย รามฎร เป็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102498
นางสาว จุฑามาศ สุวรรณรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102849
นางสาว ฟาวีนา ตือระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001103864
นางสาว นาซูฮา วาโซ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104670
นางสาว สุภานันท์ ลักลำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104893
นางสาว อรณิชา เด็นยี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104921
นางสาว ศศิณา ยีโกบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)