มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20104 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100881
นางสาว เพชรรัตน์ แก้วของแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100943
นางสาว นูรมี หะมะรอแมโน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102977
นางสาว อาฏียา หยีมะเหรบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103052
นางสาว วิภาวดี สุขโข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104458
นางสาว อารีรัตน์ นันทกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)