มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20105 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา เคมี จำนวน 7 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100754
นาย จิรศักดิ์ หนูสวัสดิ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101599
นาย ชาริบ หนูชูสุข
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101966
นางสาว กัญญาณัฐ สุขเกิด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102062
นางสาว ปิญชาน์ ตันพิทักษ์พงษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102295
นางสาว มนัสวรรณ เสือสิงห์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102522
นาย ฐิตินันท์ ณ ตะกั่วทุ่ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104963
นางสาว นูรีย์ เหล๊าะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)