มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20107 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001103002
นาย อิรฟาน มุสตาปอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001103200
นาย มูฮัมหมัดฮาฟันดี ดอรอนา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103317
นาย อาซิล หวันจิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103519
นาย ซูวัลดีเลสมูลานา มูตียู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103780
นาย ฮามาษ บินเจ๊ะเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104987
นาย ณัฐกรณ์ อินทร์นวล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)