มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20108 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สุขศึกษา จำนวน 3 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100272
นางสาว ศศิประภา ตาเดอิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100503
นางสาว อริสรา ตำเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103571
นางสาว อาซียะห์ ดาวาส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)