มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20109 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา จำนวน 4 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100752
นาย มุฮัยมีน เล๊าะยีตา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101565
นางสาว แวนูรมีย์ สลำหมาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103047
นาย อดินัน อาลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104651
นางสาว นุรโซเฟีย เป็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)