มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20110 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การประถมศึกษา จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100435
นางสาว สุวรรณี หมีดโสะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101390
นางสาว อรชุดา คลองรั้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102725
นางสาว เบญจมา ยาโกบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102830
นางสาว ซันเดีย ไชยมล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103158
นางสาว ฮัซนาอ์ หลงสมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104931
นางสาว ศศิตา ยีโกบ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)