มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20111 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปศึกษา จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100520
นางสาว พิมพิศา เขียวเข้ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100914
นางสาว วาฟะ หะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101168
นางสาว นาซาร่า เจะหะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103237
นางสาว ฮุสนา ลีเดร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104248
นางสาว เดียนา เหสามี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001104366
นางสาว สุภา สาและมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)