มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20115 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การประถมศึกษา จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101414
นางสาว ซารีปะ ยูโซะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102220
นางสาว ธวันรัตน์ หวังดี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102512
นางสาว ประภาศรี วงค์เอี่ยม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102822
นาย ณรงค์ สงพรหมทิพย์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104402
นาย อับดุลเลาะ สาบอเฮ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)