มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20209 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001102045
นางสาว นูรูล์ซาลวา เจ๊ะยา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001103128
นางสาว อาอีเสาะ ดิงลูกา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103215
นางสาว นูรีซันร์ เจ๊ะเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104376
นางสาว นุรฟาซีลา มีระยะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104498
นางสาว กัลย์สุดา สวนทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)