มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20305 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม จำนวน 3 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001102345
นางสาว ต่วนมุรณี ปาแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001103696
นางสาว นัซมีนา รอเสะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001104981
นาย ไซพุลเลาะ มะยี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)