มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20313 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ) จำนวน 7 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100413
นางสาว สิริยากรณ์ ศาสนภาพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100579
นางสาว อทิตยา หมัดบก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100594
นาย นิธิพัฒน์ พิพัฒนกิจ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103155
นางสาว มาซีเต๊าะ เจะหลง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103203
นางสาว บูนัยยา พลหลา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103741
นาย ยูสรอน สามะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001104408
นางสาว ฟีรูซ จาโรจน์มะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)