มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100153
นางสาว รุ่งนภา นาหมีด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100294
นางสาว ลลิตา อิสระ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101024
นางสาว อารีนา อาบี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101191
นางสาว สุธาสินี เส็นหมาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101590
นางสาว ชลธิชา ไทรบุรี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101669
นางสาว สุวพัชร จำปากลาย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101681
นางสาว ซัลวาณี เจ๊ะเงาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101682
นางสาว นูรอัยณี สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102085
นางสาว ปวันรัตน์ เรืองน้อย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102107
นางสาว กิติยา แก้วมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102148
นางสาว วราภรณ์ หวันเหล็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102321
นางสาว บุญธิดา พยายาม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102416
นางสาว มนิชยา เพิ่มวงค์วาฬ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102454
นางสาว ไอริน จุ้ยน้ำสี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102518
นางสาว มุสลา มะสะนิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102577
นางสาว อิลฮัมมี ดือราแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103238
นางสาว นาฐ์ดียา ล่านุ้ย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103289
นางสาว ฟาตีฮะห์ มะลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103440
นางสาว นาวียะห์ มามะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103471
นางสาว มัณฑนา เเคสนั่น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103757
นางสาว รอฮาณี นิแว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103813
นาย บัดรุลอามีน สามานุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103838
นางสาว อามีเนาะ สาแม็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103944
นางสาว วงศารัตน์ สกุลสอน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104021
นางสาว อีรดีนา ซีนารี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001104192
นางสาว ซอลญ่า สัญชัยวรนันท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001104308
นางสาว ประทานพร นันทบุตร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001104380
นางสาว ไรฮาน อะแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001104768
นาย ฐิติภูม กันยา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001104910
นางสาว อาทิติญา บัวแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)