มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20317 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 15 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100059
นางสาว นูรการตีนี สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100428
นางสาว ชาลีฟะฮ์ แสงซอน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100642
นางสาว สุวัยบะห์ ตาหยงมัส
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101079
นางสาว ชื่นฤดี พงษ์ยี่หล้า
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102412
นางสาว ฮามีเน๊าะ อารง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102606
นางสาว นรินยา สาหมีด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102700
นางสาว มุนา หลำหวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103016
นางสาว อัมนี เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103157
นาย มูฮำหมัดรูซี สะมาแห
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103585
นางสาว ซีตีซูรัยคอ เจ๊ะและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001103588
นาย ชณวิไชย พละไชย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001103783
นางสาว ฮุสนา ปิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104137
นางสาว มิสซูวารี เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001104596
นางสาว ซูฟีย๊ะห์ โวะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001104835
นาย วาซิล บาเกาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)