มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20318 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100612
นางสาว พรทิตา ดำอำไพ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102910
นางสาว อนุสรา เขียวดำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103587
นางสาว อัสรีน่า สามะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104227
นาย บัดรี หนูหมาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104358
นางสาว อาตีเราะห์ อาหวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)