มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20403 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขา อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100450
นางสาว ีซีตีวารี ตาเละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100606
นางสาว วิชนีย์ พาลีชัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101205
นางสาว นัสรีย์ กลิ่นกาเซ็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101544
นางสาว มินตรา อบรม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102136
นางสาว ดากานดา สถิตานนท์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102571
นางสาว สัรวานี ยุมอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102880
นาย ซาฮาบุดดีน ดะกา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103493
นาย มูหัมหมัด เมซา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104601
นางสาว ซีตีมารีแย สาเฮ๊าะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104650
นางสาว อรรธิญา กานู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)