มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20404 วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขา การสอนอิสลามศึกษา จำนวน 10 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100383
นางสาว นูรฮาซีกีน สาเมาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101541
นางสาว นาดียะ บิลล่าเต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102195
นาย ฮูไซฟี ยะปา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001102517
นางสาว ซัยนะห์ ดอนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001102882
นางสาว ซออีมะฮ์ นิมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103729
นาย อับดุเลาะ มะลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103999
นางสาว ยาวารี แห่หล็ม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001104001
นางสาว นาซีบะห์ จากือวาโต๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001104593
นางสาว บีสมี เพ็ชรแลมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104736
นางสาว ฮัมซะห์ ลาหิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)