มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20503 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100466
นาย พรพิพัฒน์ คงเอียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001102043
นางสาว นิฮาร์ซีลา เจ๊ะอูมา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001102439
นางสาว อาซียะฮ์ หลงสมัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103019
นางสาว รอยฮาน ยูโซ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103283
นางสาว ฮัจซญา พรหมปลัด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103285
นางสาว กูนาฟีฟะฮ์ นินาวา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001103384
นางสาว ยามีล๊ะ บาโงยบือแต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103386
นางสาว นูรฟัตมี มะเซ็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103889
นางสาว มาศิตา ยายี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001103947
นางสาว บิสมิลลา สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104430
นางสาว เเวซง มะสาเเม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104454
นางสาว นัสริน การี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001104709
นางสาว นิสรีน โตะมิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)