มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20601 คณะวิทยาการสื่อสาร สาขา นิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100592
นางสาว ชลธิชา จันทรัตน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001103615
นางสาว อาตียะห์ สะนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103885
นางสาว นูรฮาลีซา ฮะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104538
นางสาว ฮาบีบ๊ะ มูซอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)