มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20603 คณะวิทยาการสื่อสาร สาขา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100658
นางสาว ฮิลวา สาระยาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001101063
นาย อันวา โสธามาต
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103254
นางสาว อาตีกัฟ ตีเยาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104087
นางสาว วีดาด์ โอรพันธ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104587
นางสาว พรศิริ โบบทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)