มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20701 คณะรัฐศาสตร์ สาขา การปกครอง จำนวน 30 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100145
นางสาว อานีตา สาแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100936
นางสาว อารีดา ฤทธิกาญจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101166
นางสาว ธณัฐฎา รัตไตรทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101169
นางสาว ณัฐฐาพร ไชยคล้าย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101223
นางสาว รุวัยดา ลอแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101279
นาย มุซตากีม ปีแนบาโง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001101345
นางสาว รอชีดา บิลหมาด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001101549
นางสาว ซูรัยนี แวฮาโละ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001101993
นางสาว อุษณีย์ บากา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102248
นางสาว ธัญวรัตม์ นาคปก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102270
นางสาว ธีรญา บุญหวาน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102297
นาย ดารุศรัญย์ รัตน์ชู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001102334
นางสาว วาฟา ขุนชำนาญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001102555
นางสาว สกาวรัตน์ หมาดเส็น
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001102616
นางสาว สุวนันท์ สนั่นก้อง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001102654
นางสาว ซูเฟีย ดอเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001102934
นางสาว นูรีซัน เจะนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103172
นางสาว นูรนาเดีย ลือแบกาเส็ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103255
นางสาว พิมพ์ชนก ทองชุม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103343
นาย นัซมี เด่นดรุวัน
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001103372
นาย ศุภณัฐ ชุมผอม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001103483
นาย อับดุลรอฮิม สาอิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
23
639001103643
นางสาว มูรณี ยูโซะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
24
639001103790
นางสาว ตัสนิม อาแว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
25
639001104167
นาย กันตพงศ์ มะลิวรรณ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
26
639001104425
นาย มุสลีมีน ยิ่งสุขสกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
27
639001104496
นางสาว ซูไมยะห์ ดาราแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
28
639001104535
นาย ยัสรอม มะนุง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
29
639001104712
นาย วสันต์ จิตอสอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
30
639001104795
นาย จิระพงศ์ แดงเพ็ชร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)