มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20702 คณะรัฐศาสตร์ สาขา การปกครองท้องถิ่น จำนวน 12 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100359
นาย ปภังกร คำมณี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100434
นางสาว กอมารียะห์ หะยีมิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100593
นาย อภิรักษ์ ปานช่วย
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001100655
นางสาว เจ๊ะมีเน๊าะ เล๊าะยิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101348
นางสาว ฟาตีมะฮ์ ยางทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102110
นางสาว นูรอาซีซัน มาหะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102459
นางสาว นูรีญานา ตีพลี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001103670
นาย มูฮัมหมัดซีดิก สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001103672
นางสาว นัสรี หะยีสะแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001104077
นางสาว วิลดาน สาอะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001104079
นางสาว มุตณีย์ สะอะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001104885
นางสาว ซาฟีนา ไชทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)