มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
20703 คณะรัฐศาสตร์ สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 22 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100475
นางสาว สกุณา ยูโซะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100757
นางสาว ขวัญธิดา คงมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001101666
นางสาว ยามีละห์ ดอเลาะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101855
นางสาว ดารุณี บือราเฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101867
นาย ไซฟุตดีน หลีวัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001102088
นางสาว นูรลอิกราฟาตีฮะห์ ฮะยีตำมะลัง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102252
นางสาว สุไรญา มะเด
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102263
นางสาว นิฟาติน แซมิง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
9
639001102315
นางสาว นูรไอณี เจะมะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
10
639001102508
นางสาว จิรายุ มหาวงศ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
11
639001102509
นางสาว ธีราพร พรหมเมศร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
12
639001102820
นางสาว ตอยีบะห์ บือราเฮง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
13
639001103088
นางสาว ซัรฟาร์ มากาสะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
14
639001103153
นางสาว นูรฮายาตี อาแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
15
639001103230
นางสาว ไครุณนิสวัน ครู
สถานที่สอบสัมภาษณ์
16
639001103631
นาย ชินดนัย คล้ายฉิม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
17
639001103642
นาย มูฮำมัดอัยมาน เด็งนิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
18
639001103658
นางสาว วิไลพร จงรักษ์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
19
639001103734
นางสาว ขวัญชนก เฉื่อยฉ่ำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
20
639001103910
นางสาว สุดารัตน์ อินสระคง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
21
639001104453
นาย แอมรี อาแซ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
22
639001104536
นางสาว นิสุรียานี ยูโซ๊ะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)