มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
30301 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100635
นาย ภีมพล พูลพงค์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100679
นางสาว นุชศรา แจ้งสว่าง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100747
นางสาว หงส์ฟ้า ใจแก้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101301
นางสาว ปริฉัตร นมจันทร์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101302
นางสาว ธมลวรรณ หิ้นมี
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)