มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
30501 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขา การคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100290
นาย รัชชานนท์ คงอาสา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100303
นางสาว นันทพร โยวะ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100368
นาย สุภิพัฒน์ สุวรรณเจริญ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001103495
นาย เกริกฤทธิ์ จุทอง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001103768
นาย วิรุฬห์ บุญส่ง
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001103899
นาย ณัฐนนท์ แทบทับ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)