มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
40401 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จำนวน 8 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001100027
นางสาว ชาฮามะห์ ประเสริฐดำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001100441
นางสาว มณิสรา นาคะวิโรจน์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001100816
นางสาว อารียา เพ็ชรดำ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001101375
นางสาว มุมินะห์ การีจิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001101419
นางสาว อนันตญา ใบสันต์
สถานที่สอบสัมภาษณ์
6
639001101740
นางสาว กัลยรัตน์ แก้วกระจก
สถานที่สอบสัมภาษณ์
7
639001102161
นางสาว สุธิดา โคธา
สถานที่สอบสัมภาษณ์
8
639001102441
นางสาว สาธิยา สโมสร
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)