มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ปีการศึกษา 2563
 
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
**เรียงตามเลขที่สมัคร
50201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน
ลำดับ
เลขที่ผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์
1
639001101194
นางสาว ฮุซนา บาราหาแม
สถานที่สอบสัมภาษณ์
2
639001103868
นางสาว ซูลเรียตี อาแวกือจิ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
3
639001103925
นางสาว นูรีนา สาและ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
4
639001104071
นางสาว นูรีตา เฮงมะนีลอ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
5
639001104544
นาย ทัศไนย บูรณะศักดิ์สกุล
สถานที่สอบสัมภาษณ์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Tel 0 7428 9255-8 Fax 0 7428 9259
(เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)